Om mig

Alm-Ödeen Consulting startade i augusti 2021 och drivs av mig, Louise Alm-Ödeen. Jag har arbetat med HR-frågor sedan 2014 och har genom åren fått med mig mycket erfarenhet. Jag är en relationsbyggare och ser att den bästa vägen framåt är att integrera HR-processerna med verksamhetens mål och utveckling. 

Jag är bosatt utanför Jönköping, men jobbar även med kunder i Göteborgsområdet. 

Nedan ser ni vad samarbetspartners sagt tidigare.

Julia Sandwall, avdelningschef 
”Vi anlitade Louise för att hjälpa oss med bemanningsplanering inför övergång till en ny organisation, digital schemaläggning och förbättrad arbetsmiljö. Detta gjorde Louise på ett förträffligt sätt. Hon är inlyssnande, kommunikativ, pedagogisk och fenomenal i excel vilket gör att både chefer och medarbetare kände sig trygga hela vägen med Louise.”

Peter Fransson  verksamhetschef
”Louise är nyfiken, engagerad och jobbar gärna verksamhetsnära, vilket väcker förtroende hos både chefer och medarbetare.”

Amanda Careborg, tidigare kollega
”Louise har en enastående förmåga att med hjälp av goda samarbeten driva framgångsrika projekt. Hennes framgångsrecept är att hon besitter en stark kommunikativ förmåga och har ett pragmatiskt förhållningssätt som i sin tur skapar trygghet och tydlighet till dem hon samarbetar med.”

Daniel Brandon, verksamhetschef
”Jag jobbade nära Louise i hennes roll som HR-partner inom Region Jönköpings län. Louise var alltid nyfiken på mig som kund och jobbade hårt för att se till att jag får det jag behöver. Hon har fungerat som ett bollplank i tuffa personalfrågor och samtidigt varit tydlig vad gäller våra olika roller och befogenheter i frågor som rör lagstiftning och policys. Om Louise inte har svar direkt, så behöver man inte vänta länge innan hon kollat upp frågan och återkommer med ett svar. Det har varit ett nöje att samarbeta med Louise!!”