Tjänster

Alm-Ödeen Consulting erbjuder kvalitativt stöd inom HR. Tillsammans med er skapar vi ett upplägg utifrån era specifika behov. Vi erbjuder både löpande HR-stöd samt stöd i specifika frågor eller områden. 

Våra specialområden är

Lönebildning och löneöversynsarbete

Organisation (översyn, effektivisering och förändringar)

Samverkan med fackliga organisationer, utveckling av dessa forum

Utvecklingsprojekt och förändringsarbete